Tarieven

Hier vind je informatie over kosten van mijn consulten.

Individuele therapie

Mijn consulten worden (gedeeltelijk) vergoed vanuit de ziektekostenverzekering (aanvullende verzekering). Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG.

Mijn consulten vallen onder de noemer psychosociale zorg. Bij veel verzekeraars krijg je per consult een vaste vergoeding, veelal gemaximeerd tot een bepaalde jaarvergoeding. Ik adviseer je om vooraf bij je zorgverzekeraar te informeren naar de voorwaarden voor vergoeding zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

Intake

De kosten van het intakegesprek neem ik voor mijn rekening.

85 euro

Prijs per consult van 60 minuten.

Jeugdhulp

Wanneer het gemeentelijk wijkteam of de huisarts naar mij doorverwijst voor jeugdhulp wordt de zorg vergoed door de gemeente.

Door het samenwerkingsverband Centraal Gelderland en de Jeugdhulpregio Food Valley ben ik gecontracteerd voor ambulante jeugdhulp. Voor het aanvragen van jeugdhulp kun je contact met mij leggen zodat ik je hierover kan informeen.

Wmo Begeleiding

Om in aanmerking te komen voor Wmo begeleiding wordt een afspraak met het gemeentelijke wijkteam gemaakt voor een keukentafelgesprek. Als het wijkteam van mening is dat de hulp voor jou noodzakelijk is dan ontvang je hiervan een beschikking. De kosten van de begeleiding worden grotendeels vergoed door de gemeente.

Voor mijn begeleiding kan de gemeente een eigen bijdrage vragen van maximaal EUR 19,00 per maand. Als de gemeente een eigen bijdrage vraagt dan betaal je deze aan het CAK