EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een bewezen effectieve therapie die kan worden toegepast bij het verwerken van nare en ingrijpende ervaringen.

Waarvoor is EMDR bedoeld?

Diep ingrijpende gebeurtenissen

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Vaak kunnen mensen dit op eigen kracht verwerken, maar sommige mensen ontwikkelen psychische klachten. Het kan dan gaan om frequent terugkerende, angstwekkende beelden in de vorm van flashbacks en nachtmerries.

Er kan dan een angststoornis of een depressie ontstaan. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een posttraumatische stress-stoornis.

Als EMDR-therapeut help ik je de herinneringen aan de nare gebeurtenis(sen) te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen. Door middel van EMDR neemt de kracht en emotionele lading van een nare herinnering af.

Werkt EMDR?

De werkzaamheid van EMDR

Er is veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op deze kortdurende therapievorm reageren. Bij een trauma na een éénmalige ingrijpende gebeurtenis zijn enkele sessies meestal voldoende om de normale dagelijkse bezigheden weer op te pakken.

Het aantal behandelingen wordt afgestemd op de ernst van het trauma.