Rouwbegeleiding

De meeste mensen denken bij rouw of een verlies in eerste instantie aan het overlijden van een dierbare. Rouw heeft echter een bredere betekenis. Bij rouwen gaat het om het verwerken van een verlies. In welke vorm dan ook. Vanzelfsprekend leidt het overlijden van een dierbare tot een rouwproces. Maar er zijn meerdere gebeurtenissen die rouw tot gevolg hebben. Rouwbegeleiding helpt in het omgaan met verlies.

Op welk moment?

Een relatiebreuk kan zich zowel in de privé- als werksituatie voordoen. Privé zijn een scheiding en het beëindigen van een samenlevingsvorm de meest voorkomende relatiebreuken. Maar ook een verloren liefde valt hieronder. In de werksfeer is ontslag een vorm van relatiebreuk.

Relatiebreuk, ziekte, ontslag

De rouw die een gevolg is van een relatiebreuk, wordt meestal onderschat. Ook wanneer iemand gedwongen wordt een alternatief levenspad te kiezen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, door ongeluk of handicap is er sprake van rouw. Het afscheid nemen van wat wél kon, is een niet te verwaarlozen vorm van verlies.

Een vaak onderschatte vorm van verlies is het niet behalen van een gesteld doel. Een studie die niet lukt, een functie die niet behaald wordt of een sportprestatie die onder de maat blijft. Zelfs materieverlies, zoals verlies van een woning door brand of andere omstandigheden of een faillissement, kan de start van een rouwproces zijn.

Verwerken is belangrijk

En al deze vormen van rouw en verlies, dienen verwerkt te worden. En niet iedereen realiseert dat zich. Helaas is niet iedereen in staat zonder hulp een verlies te verwerken. En dan biedt rouwbegeleiding of rouwverwerking een uitkomst. Daarom bied ik hulp bij het omgaan met verlies. Rouwbegeleiding en rouwverwerking is over het algemeen gericht op het weer min of meer normaal laten functioneren van iemand na een verlies. Meestal gebeurt dit door de betrokkene terug te brengen naar zijn of haar comfortzone.

Wanneer succesvol?

In de meeste gevallen wordt een rouwtherapie succesvol genoemd als de primaire tekenen van het rouwproces verdwenen zijn. De persoon kan opnieuw functioneren en de acute rouw en het verdriet zijn niet meer zichtbaar. Of het verlies werkelijk verwerkt is, is niet altijd duidelijk. Maar vaak blijven mensen problemen ondervinden, die op het eerste zicht niets met rouw te maken hebben. Ze worden depressief, moedeloos, hebben slapeloze nachten of moeten medicatie nemen om te kunnen functioneren.

Een signaal dat het verlies nog niet verwerkt is, is bijvoorbeeld het steeds weer opnieuw terecht komen in gelijkwaardige situaties. Ook als je steeds maar op zoek blijft naar de reden waarom het verlies heeft plaats gevonden, dan is er sprake van niet verwerkte rouw. Ontwijkgedrag – niets over het verlies willen zeggen of er niet naar durven te kijken – maar ook het gefocust blijven op het verlies zijn indicaties dat de rouwverwerking nog niet is afgerond.

Wat bied ik?

De energie stroomt weer

De rouwbegeleiding die Co-Creation biedt, gaat een stap verder. Vanzelfsprekend is de stap naar gewoon functioneren erg belangrijk en zonder dat, kan de draad van het dagelijks leven niet opgepakt worden. Maar elk rouwproces kent een aantal stappen. Een goede verwerking vereist dat al deze stappen doorlopen en doorleefd worden. Gebeurt dat niet dan is de kans groot dat iemand vastloopt.

Daarnaast is het ook van groot belang de energiehuishouding weer op orde te krijgen. Een goede rouwbegeleiding doet er alles aan om de energie weer te laten stromen en helpt om de zingeving van het gebeurde in te zien. Een goed doorlopen rouwperiode zorgt er voor dat een mens weer sterk in het leven kan staan. Nu én in de toekomst. En mijn inspanningen zijn erop gericht je daarbij te ondersteunen.

Moscowa Arnhem

Rouw- en verliesbegeleiding

In de flyer kun je zien dat ik bij begraafplaats & crematorium Moscowa aanwezig was in het theehuis Arnhem als rouw- en verliesbegeleider. Mijn aandacht gaat ook uit naar kinderen die (één van) hun ouders zijn verloren. 

Misschien ben je op de hoogte van lopende rouw in een gezin. Het kan zijn dat een ouder recent of enkele jaren geleden is weggevallen en er nog sprake is van rouw. Dan is dit misschien het moment om een gezin attent te maken op de bijeenkomsten in het theehuis.

Mijn samenwerking met Moscowa is tot stand gekomen doordat er bij kinderen en jongvolwassenen veel behoefte blijkt te zijn aan begeleiding als zij (één van) hun ouders verliezen.

Reacties die ik heb gekregen: ‘Wat fijn dat er nu voor kinderen en hun ouders eindelijk wat hulp is gekomen’. Ouders die al een paar jaar in rouw waren: ‘Hier zaten we al een paar jaar op te wachten, en we wisten echt niet waar we dit moesten zoeken. Ook al is het al een paar jaar terug, het leeft uiteraard nog steeds in ons gezin. Er is gewoon een heel gezinssysteem ontwricht geraakt.’